Kamis, 22 November 2012

TEMBUNG RANGKEP
 yaiku sakabehing tembung kang pangucape kaping pindho.
Tembung rangkep kaperang dadi 3, yaiku :
1. Dwi Lingga
    yaiku tembung kang diucapake kaping pindho kabeh linggane.
    Dwi Lingga kaperang dadi 3 warna, yaiku :
    1. Dwi Lingga salin swara
        yaiku tembung kang diucapake kaping pindho ing linggane nanging diucapake kanthi swara kang bedo.
        tuladha : mloka-mlaku, ngomba-ngombe, wira-wiri, lsp.
    2. Dwi Lingga wantah
    3. Dwi Lingga semu
2. Dwi Purwa
    yaiku tembung kang dirangkep wandane ngarep.
    tuladha : kekancan, lelayu, sesambat, lsp
3. Dwi Wasana
    yaiku tembung kang wandane wekasan dirangkep.
    tuladha : cengingir, cengenges, lsp.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar